AretaPRO - alarmy a domáca automatizácia Jablotron Bratislava

Videotlacidlo

Obehové čerpadlá

Štandardné obehové čerpadlá pri výpadku elektrickej siete nefungujú a ich zálohovanie je problematické. Pritom zastavenie obehu vo
vykurovacom systéme s kotlom na tuhé palivo alebo v systému solárneho ohrevu môže spôsobiť haváriu.
Novinka od Jablotronu konečne ponúka profesionálne riešenie, naviac v cene bežného čerpadla.


Čerpadlo je koncipované ako primárne čerpadlo v systéme a nahrádza štandardné obehové čerpadlá. Je energeticky úsporné a pri výpadku siete beží priamo z akumulátora a nevznikajú tak žiadne straty spôsobené prevodom napätia. Vďaka tomu môže vykurovací systém fungovať až 24 hodín bez elektriny.

Bezpečná prevádzka

Systém automaticky kontroluje sám seba a dokáže včas upozorniť na prípadnú poruchu (stratu kapacity akumulátora, mechanické zablokovanie čerpadla, poškodenie snímača teploty apod.). Porucha sa signalizuje akustickým signálom a zobrazením príčiny poruchy na displeji. Na havarijnú situáciu môže upozorniť pripojená siréna alebo GSM komunikátor.


     NAJLACNEJSIE ALARMY      JABLOTRON ARETA      BRATISLAVA Obehove      čerpadla regulácia kúrenia      obehove čerpadla


    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: