AretaPRO - alarmy a domáca automatizácia Jablotron Bratislava

Videotlacidlo

Oprávnenie a licencia


ARETA je Top partner JABLOTRONU
Alarmy inštalujeme a servisujeme od roku 1994.
Moderné alarmy pomáhajú chrániť nie len náš majetok, ale aj životy našich drahých.

Licencia

Spoločnosť ARETA PRO, spol. s r.o. so sídlom na ul. Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 24868/B, IČO 35819791 je oprávnená vykonávať koncesovanú živnosť:

    Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu
    vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy
    zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich
    na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane
    systémov umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte
    a v jeho okolí.

Spoločnosť je držiteľom licencie vydanej Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Bratislave číslo Lic-178-9/2006 na prevádzkovanie Technickej služby č.PT 000444 v rozsahu činnosti podľa § 7 ods.1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava.

Revízia – odborné prehliadky a funkčne skúšky

Na základe Oprávnenia a dlhoročných skúseností vykonávame na naše inštalácie odborné prehliadky a funkčné skúšky EZS podľa STN P CLC/TS 50131-7: 2004 revíznym technikom s oprávnením - "revízia" (podmienka najmä pre poisťovňu a zo zákona).

Profesionalita

Sme tým skúsených inžinierov a technikov, vyškolených výrobcom. Naša práca sa stala naším poslaním.


    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: