AretaPRO - alarmy a domáca automatizácia Jablotron

Videotlacidlo

Zónová regulácia

Ovládajte automaticky okruh kúrenia alebo zdroj tepla! Kotol, tepelné čerpadlo, zásobník alebo centrálne kúrenie.


Centrálne jednotky umožňujú regulovať teplotu a to v širokom spektre od základnej regulácie zapnuté/vypnuté, pri požiadavke od okruhov kúrenia až po pokročilú zónovú reguláciu s dotykovým ovládaním
regulujúcim jednotlivé miestnosti.

Systém je v drôtovom aj bezdrôtovom prevedení.Základom zónovej regulácie je riadiaca jednotka, ktorá umožňuje ovládanie až 16-nástich rôznych zón, ktoré možno ovládať až 32-mi perifériami. Základnými prvkami ovládania zón sú izbové termostaty, pri ktorých možno jednoducho naprogramovať týždenný režim, a ktoré majú zároveň unikátnu funkciu ochrany proti zamrznutiu a prehriatiu objektu. Túto informáciu o nebezpečenstve možno včas odoslať na mobilný telefón majiteľa. Pre použitie v kancelárskych objektoch možno termostaty uzamknúť alebo obmedziť rozsah nastaviteľnej teploty.


     NAJLACNEJSIE ALARMY      JABLOTRON ARETA      BRATISLAVA Obehove      čerpadla regulácia kúrenia      zonova regulacia Jablotron


    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: